havet med mulighetene

Vi har alle et forholdt til det store, kraftfulle og blå som omfavner mesteparten av jordkloden vår. Som vi både benytter oss av og påvirker - ikke minst så blir vi påvirket av det. Men hvor mye vet vi egentlig om havet?

Mindre enn 5% av verdenshavene er i dag utforsket, og vi kan dermed si at havet er verdens største mysterium. Bokstavelig talt. Kreftene det innehar er så sterke at en vanskelig kan se dem for seg, i tillegg til at det produserer 3/4 av oksygenet vi alle puster. Havet styrer på sett og vis verden, og er på grunn av dette en utrolig god klimaindikator. 

Eksempelvis så kan havstrømmene omtales som jordas transportbånd, noe som er svært sentralt med tanke på det globale klimaet. Strømmene fører med seg varme og kulde, de jevner ut og påvirker klima. Temperaturene her i Norge ville trolig vært langt lavere, hadde det ikke vært for varmen havet fører med seg fra lavere breddegrader. Den globale oppvarmingen som foregår i dag, kan dog ha stor innvirkning på nettopp havstrømmene. 

Dersom havene varmes opp, vil issmeltingen de fleste av oss allerede er klar over at foregår, forsterkes. Smelter isdekket, svekkes havstrømmene. Det er også slik at strålingen fra solen reflekteres rett ut igjen fra hvite områder på jordoverflaten, men absorberes av mørke. Blir isdekket mindre og havområdene større, vil mer solstråling absorberes. Sånn oppstår en kjedereaksjon; overflatevannet varmes opp ytterligere, og enda mer is smelter. Varmere vann vil på grunn av termisk utvidelse også ta opp mer plass, som fører til et enda høyere globalt havnivå. 

I tillegg til å absorbere varme, holder havene på store mengder karbondioksid. Mye av dette vil kunne frigis ut i atmosfæren ved varmere havtemperaturer, fordi kjøligere overflatevann holder bedre på gassene enn hva varmt vann gjør. Slik vil drivhuseffekten forsterkes, og kjedereaksjonen fortsetter. Mye som påvirker mye, blir litt svimmel av hva havet har å si for sånn omtrent absolutt alt. Allikevel så er det viktige fakta - men desto viktigere er spørsmålet: hvordan kan hver enkelt av oss bidra til å stoppe denne kjedereaksjonen?

* Plukk søppel. Utvilsomt det enkleste vi, logisk nok, kan gjøre for å begrense forsøplingen av havet. Å bidra med å rydde verdenshavene på farten kan være enkelt, noe konsepter i sosiale medier som #5forhvalen og #plogging demonstrerer. I tillegg arrangeres det diverse strandryddinger rundt om i landet hvor man kan delta.

* Dropp engangsplast. Det er ikke uten grunn at det i de seneste årene har blitt rettet et enormt fokus mot konsekvensene plastikk fører med seg. Ingen av oss trenger det, og det er heller ikke så vanskelig å kutte ut; mer konkret om hvordan kommer i et innlegg snart.

*Spis grønnere. Ved å redusere kjøttkonsumet vårt så reduserer vi også klimagassutslipp, som jo er blant de største truslene mot både havet og kloden generelt. 

*Bruk tid på havet!  Går turer langs kysten, meld deg på et padlekurs, se en dokumentar eller ta deg en svømmetur i februarkulda (hvis du liker å leve litt på kanten). Kjenn på hvor mektig det er, tenk på alt det rommer og gir. Finn ut hvorfor havet er viktig for akkurat deg, og lær deg så mye du kan om det. Kunnskap er tross alt grunnlaget for både bevissthet og engasjement.

Dersom du ønsker å lære mer om havet eller vil bidra aktivt, anbefaler jeg også å lese litt på denne og denne nettsiden. Eller å se A Plastic Ocean på Netflix!

Using Format