litt grønnere, litt oftere

Det har begynt å skje; endelig kjenner flere på et behov for å leve litt mer bærekraftig. Gjennom ulike kanaler får jeg hver dag flerfoldige påminnelser om den globale oppvarmingen som foregår, samt oppfordringer om å bytte ut produkter med andre, mer miljøvennlig alternativer. Og de miljøvennlige alternativene, de kommer det nye av på markedet, hele tiden. Å leve grønnere har blitt en trend, og det synes jeg er så fint! Oppmerksomheten som i dag vies til nettopp dette, ville vært en fjern tanke for bare et par år siden – på mange måter en drøm. 

Noe som derimot er langt fra en drøm, er årsaken bak de uendelige påminnelsene og oppfordringene; den globale oppvarmingen i seg selv er skremmende. Og til tross for at jeg selv lenge har vært engasjert i klima og miljø, er jeg på ingen måte en ekspert når det kommer til å ta gode valg til enhver tid. Men jeg prøver, alltid: litt grønnere, litt oftere. Jeg prøver å ta små skritt i riktig selv, som så mange andre også gjør, slik at vi sammen kan bevege oss i en retning som gagner planeten. Noen ganger (ofte!) er det dog utfordrende, nærmest overveldende. Allikevel; ved å øke kunnskapsnivået og bevisstheten vår, tenke litt grønnere, litt oftere, så kommer vi uendelig langt. 

Using Format